+420 602 726 029 / +420 596 426 272
Automatické kotle

Video

Certifikáty

Naše kotle mají nezbytné emisní energetické šetření, které byly potvrzeny příslušnými certifikáty... více»

Rychlý kontakt

+420 602 726 029

Naše aukce

Vítejte v naší aukci Aukro... více»

HERMES - kotel s automatikou (25 kW)

Informace

Moderní kotle HERMES jsou vybaveny automatikou podavání paliva a proudění vzduchu a také zásobníkem paliva. Díky použití retortového hořáku se širokým pásmem výkonu (25 -100%) bylo dosaženo ekonomické spalování.

Palivo je vedeno ze zásobníku paliva do retortového hořáku pomocí šnekového dopravníku. Výmeník je vyrobený z vysoké kvality kotevní oceli zaručující dlouhou životnost.

Výhodou kotle je malé ochniště (retortový hořák) o vysokém výkonu. Kotle HERMES se vyznačují bezdýmným spálením paliva, díky čemu je nízká emise škodlivých látek.

Dodatečný zisk tepla ze spalin je dosážený díky speciální konstrukci rourového výměníku, který zajišťuje vysokou účinnost zařízení.

Paliva spalovaná z podavače:

ekohrášek

prach

ekohrášek
/ pelety

ekohrášek
/ oves

Paliva spalovaná na doplňkovém roštu:

uhlí

brikety

dřevo

Specifikace

Specifikace Technické specifikace HERMES
Typ kotle HERMES
Jmenovitý výkon kW 25
Rozsah výkonu kW 10 - 30
Orientační plocha 82 - 250
Tepelný výkon během použití základního paliva % =>82 - 86
Maximální teplota vody °C 80
Minimální teplota návratu °C 55
Maximální tlak Bar 1,5
Orientační plocha 80
Palivo:
MJ
20 - 24
24
26 - 29
20
pellety, trociny, ziarna zbóż
w proporcji 60/40 (60% węgla)
Spotřeba paliva během jmenovitého výkonu kg/h 4,5 - 5,5
Kapacita koše kg 150
Požadovaný spalinový tah Pa 20-25
Orientační řez komínového otvoru cm² 330
Orientační výška komína m 6
Vodní kapacita kotle dm³ 116
Průměr řezu kouřovodu mm 160
Průměr napájení návratu cal GZ 2"
Rozměr sady:
- šířka D
- výška H
- hloubka G
- výška H

mm

1140
1485
810
1250
Hmotnost kotle
- beze vody
kg
378
417
Hmotnost položky:
- výměník
- bydlení výměník
- tým z hořáku zásobníku
- koše

kg

211
25
50
47
Příkon W 80
Napájecí napětí V 230
Vodní kapacita kotle l 150

Ovládání

Úlohou zařízení je automatická regulace dmýchání do kotlů ÚT a spínání čerpadel: cirkulačního, čerpadla užitkové vody a podlahového čerpadla ve vedení ústředního topení. Regulátor spolupracuje se šnekovým podavačem kotle. Proces ovládání je realizován pomocí kontroly teploty kapaliny v kotli ÚT.

Regulátor má dva režimy:

  • Provozní režim (když je teplota ÚT nižší, než zadaná).
  • Podpůrný režim (když se teplota ÚT rovná nebo je vyšší než zadaná).

Regulátor umožňuje udržení zadané teploty užitkové vody a udržuje teplotu uvnitř budovy. Regulátor vyžaduje změnu nastavení vzhledem k různorodosti paliv a druhu kotle.

Sestava kotle

V náročnější sestavě kotle nabízíme několik možností:

  • nabízíme volbu podavače z levé / pravé strany kotle
  • nabízíme volbu otvírání dvířek nalevo / napravo
  • nabízíme volbu průměru vstupní a výstupní vodní větve
  • nabízíme volbu umístění vstupní a výstupní vodní větve
  • nabízíme volbu tvaru a umístění sopouchu kotle, np. koleno vlevo, nahoru atp.

1. Výstup kouřovodu
zezadu přesunutý vlevo.

2. Výstup kouřovodu
zezadu uprostřed.

3. Výstup kouřovodu zezadu
přesunutý vpravo.

4. Výstup kouřovodu zezadu,
koleno vlevo.

5. Výstup kouřovodu zezadu,
koleno vpravo.

Tvar sopouchu

Tvar sopouchu může zákazník vybírat dle vlastní potřeby: nabízíme tvar kulatý, čtvercový nebo obdélníkový.

Barevné provedení

Jako jedni z mála výrobců nabízíme zákazníkům volbu barvy kotle a to: zelenou, červenou a modrou.

Galerie