+420 602 726 029 / +420 596 426 272
Automatické kotle

Video

Certifikáty

Naše kotle mají nezbytné emisní energetické šetření, které byly potvrzeny příslušnými certifikáty... více»

Rychlý kontakt

+420 602 726 029

Naše aukce

Vítejte v naší aukci Aukro... více»

HERMES - akvoTANK - kotel s automatikou (25 kW)

Informace

Kotle typu HERMES - akvoTANK jsou to vodní ocelové kotle na tuhá paliva vybavené pohyblivým sekvenčním hořákem, automatickým systémem podávání paliva, zásypovým košem a mikroprocesorovým regulátorem. Kotle typu HERMES akvoTANK, to sestavení kotle HERMES s zásobníkem teplé vody akvoTANK VZW QP 150/1.

Díly regulačnímu a řídicímu zařízení a také kontrolnímu systému jsou kotle plně automatizované a nevyžadují stále obsluhy.

Tyto kotle se hodí pro instalace ústředního topení, teplé vody a také v veškerých obytných budovách, pavilonách, dílnách apod. Kotle HERMES akvoTANK jsou přizpůsobené na spalování tuhých paliv, například kamenného uhlí: hrášku, prachu I a II a také biomasy.

Paliva spalovaná z podavače:

ekohrášek

prach

ekohrášek
/ pelety

ekohrášek
/ oves

Paliva spalovaná na doplňkovém roštu:

uhlí

brikety

dřevo

Specifikace

Specifikace Technické specifikace HERMES-AKVOTANK
Typ kotle HERMES-AKVOTANK
Jmenovitý výkon kW 25
Rozsah výkonu kW 10 - 30
Orientační plocha 82 - 250
Tepelný výkon během použití základního paliva % =>82 - 86
Maximální teplota vody °C 80
Minimální teplota návratu °C 55
Maximální tlak Bar 1,5
Orientační plocha 80
Palivo:
MJ
20 - 24
24
26 - 29
20
pellety, trociny, ziarna zbóż
w proporcji 60/40 (60% węgla)
Spotřeba paliva během jmenovitého výkonu kg/h 4,5 - 5,5
Kapacita koše kg 150
Požadovaný spalinový tah Pa 20-25
Orientační řez komínového otvoru cm² 330
Orientační výška komína m 6
Vodní kapacita kotle dm³ 116
Průměr řezu kouřovodu mm 160
Průměr napájení návratu cal GZ 2"
Rozměr sady:
- šířka D
- výška H
- hloubka G
- výška H

mm

1710
1485
810
1250
Hmotnost kotle
- beze vody
kg
378
417
Hmotnost položky:
- výměník
- bydlení výměník
- tým z hořáku zásobníku
- koše

kg

211
25
50
47
Příkon W 80
Napájecí napětí V 230
Kapacita l 150
C.w.u. [L/h] ~410

Ovládání

Úlohou zařízení je automatická regulace dmýchání do kotlů ÚT a spínání čerpadel: cirkulačního, čerpadla užitkové vody a podlahového čerpadla ve vedení ústředního topení. Regulátor spolupracuje se šnekovým podavačem kotle. Proces ovládání je realizován pomocí kontroly teploty kapaliny v kotli ÚT.

Regulátor má dva režimy:

  • Provozní režim (když je teplota ÚT nižší, než zadaná).
  • Podpůrný režim (když se teplota ÚT rovná nebo je vyšší než zadaná).

Regulátor umožňuje udržení zadané teploty užitkové vody a udržuje teplotu uvnitř budovy. Regulátor vyžaduje změnu nastavení vzhledem k různorodosti paliv a druhu kotle.

Sestava kotle

V náročnější sestavě kotle nabízíme několik možností:

  • nabízíme volbu podavače z levé / pravé strany kotle
  • nabízíme volbu otvírání dvířek nalevo / napravo
  • nabízíme volbu průměru vstupní a výstupní vodní větve
  • nabízíme volbu umístění vstupní a výstupní vodní větve
  • nabízíme volbu tvaru a umístění sopouchu kotle, np. koleno vlevo, nahoru atp.

1. Výstup kouřovodu
zezadu přesunutý vlevo.

2. Výstup kouřovodu
zezadu uprostřed.

3. Výstup kouřovodu zezadu
přesunutý vpravo.

4. Výstup kouřovodu zezadu,
koleno vlevo.

5. Výstup kouřovodu zezadu,
koleno vpravo.

Tvar sopouchu

Tvar sopouchu může zákazník vybírat dle vlastní potřeby: nabízíme tvar kulatý, čtvercový nebo obdélníkový.

Barevné provedení

Jako jedni z mála výrobců nabízíme zákazníkům volbu barvy kotle a to: zelenou, červenou a modrou.

Galerie